Aktualna moc oprawy [W]

Faktyczny pobór mocy

Docelowa moc opraw [W]

Faktyczny pobór mocy

Aktualna ilość opraw

Docelowa ilość opraw

Średnia eksploatacja (Godzin na dobe)

Ilość dni w miesiącu

Koszt jednostkowy oprawy

Cena 1kWh energii elektrycznej

Całkowita Moc Zainstalowana

Aktualnie
Docelowo
 
[W]
 
 
[kW]
 
 
[MW]
 

Zużycie Energi kWh

 
Dobowe
 
 
Miesiąc
 
 
Rocznie
 

Koszt Energii

 
Godzina
 
 
Doba
 
 
Miesiąc
 
 
Rok
 

Różnica w zużyciu energii elektrycznej: %

Koszt całkowity opraw:

Zaoszczędzone teraz:

Oszczędności

Doba

Miesiąc

Rok

Okres zwrotu nakładów: Miesięcy Dni